Meer veiligheid door preventieve inspecties

Inspecties zijn ook wel bekend als NEN-keuringen of Scope-keuringen. De Nederlandse wet stelt dat het verblijf in de buurt van / het werken met elektrische laagspanningsinstallaties en -apparaten veilig moeten zijn. Keuringen lopen uiteen van de controle van installatietekeningen en ruimte rond schakelkasten tot de kwaliteit van schakelmateriaal en maximale belasting.

NEN keuringen

Bij een NEN 1010 keuring vind er een inspectie plaats door gecertificeerde inspecteurs die controleren of uw nieuwe elektrische installaties in een gebouw voldoen aan de NEN1010 norm.

NEN 3140 keuringen richten zich op de inspectie van bestaande elektrische laagspanningsinstallaties in bestaande gebouwen.

Preventieve inspectie... Een veilig gevoel!

Scope inspecties

Bij een Scope 8 keuring controleert een gecertificeerde inspecteur of bestaande elektrische laagspanningsinstallaties en elektrotechnisch materieel in bestaande gebouwen voldoen aan de Scope 8 normering. Scope 8 inspecties richten zich meer op het veilige gebruik en het voorkomen van persoonlijk letsel.

Een Scope 10 inspectie is een keuring van bestaande elektrische laagspanningsinstallaties en elektrotechnisch materieel. Focus ligt hierbij op brandrisico in bestaande gebouwen aan de hand van de NTA 8220 norm.

 

Daarnaast heeft de overheid een Bouwbesluit opgesteld, waarin voorschriften rondom bouwkundige brandpreventie staan. Deze voorschriften voldoen aan de Europese norm NEN-EN 13501-1, de vervanger van onder andere NEN 6068, NEN 6069 en NEN 6075. Dit houdt in dat u als ontwikkelaar, aannemer of eigenaar verplicht bent om maatregelen te nemen die de verspreiding van brand tegengaan. Deze maatregelen zorgen ervoor dat mensen de kans hebben om een pand te verlaten en geven de brandweer meer tijd om de schade te beperken.

Samenwerking met Inspectiebureau Nederland

Inspecties zijn hele specialistische en secure werkzaamheden die het liefst door een onafhankelijke partij moeten worden uitgevoerd. Daarom besteden wij NEN en Scope inspecties uit aan Inspectiebureau Nederland. Zij kunnen uw pand inspecteren om vervolgens advies op maat te geven. In dit advies ziet u welke aanpassingen doorgevoerd moeten worden. Indien gewenst, zorgt Installatiebureau Pals voor aanpassingen en de verslaglegging daarvan. U hebt daardoor altijd een actueel inzicht op het gebied van de brandveiligheid van uw pand.

Inspectieprijs berekenen